Koekje erbij?

26 nov 2013

De zogenaamde "Cookies", kleine bestandjes die webbrowsers kunnen vullen met informatie afkomstig van websites, mogen alleen nog met toestemming van de gebruiker vooraf worden toegepast.

Koekje erbij?

Dat is in ieder geval de regel in de nieuwe telecomwet, die per 5 juni 2012 in zal gaan. Het doel van de wetgever is om de privacy van de gebruiker beter te beschermen, doordat bezoekers van websites zelf in de gelegenheid worden gesteld om vooraf toestemming te verlenen hun surfgedrag te laten registreren.

Dit klinkt op zich ook niet onlogisch. De vraag is echter of dit niet erg omslachtig is en gebruikers niet onnodig vaak worden geconfronteerd met deze vraag. Dit zou theoretisch namelijk gaan gebeuren als iedereen zich per 5 juni aan de wet zou houden. Ontzettend veel website maken immers gebruik van het gratis Google Analytics om websitebezoek te meten. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies, dus strikt genomen zou iedere site vooraf aan iedere bezoeker toestemming moeten vragen of hun websitebezoek mag worden gemeten.

Het lijkt er dus op dat er een hoop gedoe op websitebezoekers af gaat komen en websiteeigenaren en webwinkeliers een aanpassing moeten doen aan hun website, die vaak als een drempel zal worden ervaren door gebruikers.

Gelukkig wonen we in Nederland en staat het woord gedogen in het woordenboek, dus het loopt niet zo'n vaart vooralsnog. Handhaving begint pas per 1 januari 2013, dus tot die tijd is het gevaar op vervolging verwaarloosbaar.

Wij verwachten dat het laatste woord nog niet gezegd is over de wijze waarop deze regelgeving moet worden geimplementeerd. Bovendien kunnen fabrikanten van trackingsoftware en webbrowsers nog generieke methodieken implementeren, waardoor een maatwerk melding op iedere website kan worden voorkomen.

Wij houden u op de hoogte, indien u specifieke vragen heeft over uw website m.b.t. deze wetgeving of u wilt toch al direct voldoen aan de wetgeving per 5 juni 2012, dan kunnen wij dit implementeren op uw website.

Eric Devilee

Eric Devilee


Dagelijks adviseert Eric organisaties over de slimme inzet van technologie. Dat levert naast kostenbesparing vaak ook leuke anekdotes op. Die deelt hier zo nu en dan.