Toegankelijkheid, sluit niemand uit!

Toegankelijkheid, sluit niemand uit!Rick

In de openbare ruimte is het de normaalste zaak van de wereld dat deze voor iedereen toegankelijk is. Binnen gemeentehuizen en luchthaven zien we bijvoorbeeld speciale (trap)liften, invalide toiletten en aangepaste borden voor het wijzen van de weg. De digitale wereld is hier nog niet volledig op aangepast. Websites, webshops, applicaties etc. zijn lang niet voor iedereen even toegankelijk en dat terwijl er alleen in Nederland al 25% van de bevolking in meer of mindere mate een beperking heeft. Denk aan blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, overgevoeligheid voor licht etc.

Toegankelijkheid, sluit niemand uit!
ICT Updates.