Monitor de status van jouw software en voorkom problemen

Software vereist regelmatig updates

 • Periodieke Security scans
 • Installatie van belangrijke updates
 • Implementatie van security aanbevelingen
 • ISO 27001 gecertificeerd

Webapplicaties, platforms, portals en websites moeten regelmatig voorzien worden van updates. Een webapplicatie bestaat uit diverse componenten, vaak open source. Deze worden door de community bijgewerkt. Dit kunnen nieuwe functies zijn, maar zijn ook beveiligingsupdates.

Interpulse voert, als onderdeel van onze servicecontracten, een periodieke beveiligingsscan uit. Hierdoor is direct duidelijk welke componenten gebruikt worden binnen je applicatie en wat de laatste versie op de markt is.

Preventieve en actieve monitoring en alerting voorkomt hacks en maakt jouw platform minder kwetsbaar
 data-eio=

Security scan – voorkomen is beter dan genezen!

 • Scan periodiek jouw software en voorkom problemen
 • Up-to-date houden van open source plugins
 • Detectie van onregelmatigheden
 • Detectie SQL injectie
 • Interpulse is ISO 27001 gecertificeerd!
 data-eio=

Verbeteren beveiliging webapplicatie

Naast de controle op componenten voeren we ook een controle uit op een aantal andere beveilgingsaspecten die erg belangrijk zijn voor een veilige webapplicatie. Bijvoorbeeld een controle en waardering van de verbinding naar de applicatie toe.

Bevat de applicatie bijzondere persoonsgegevens, dan is een A+ wat ons betreft vereist. Voor alle andere applicaties is een A waardering in orde. Scoor je lager, dan zetten we de vereiste acties op een rij en kan dat in overleg aangepakt worden.

 data-eio=

Wat kan je direct als les meenemen?

 • Laat periodiek de applicatie controleren op versies
 • Registreer welke componenten gebruikt worden in je applicatie, zodat je bij problemen snel kan zien of je applicatie gevaar loopt.
 • Host je applicaties op een betrouwbare en geïsoleerde omgeving, zoals Microsoft Azure.
 data-eio=
Op moderne manier veilig en eenvoudig samenwerken, zonder gedoe. Ik regel het graag voor je.
Kees
Senior Systeem- en netwerkbeheerder

Toegankelijke platforms en portals

Wij ontwikkelen online platformen waarmee je jouw business laat groeien. We vertalen complexe vraagstukken naar gebruikersvriendelijke en schaalbare online oplossingen.

Apps

Android, iOS of PWA wij ontwikkelen apps voor alle platformen en weten de weg binnen de verschillende App Stores.

Websites

Wij ontwikkelen gebruikersvriendelijke, professionele en technisch uitstekende websites met CMS en eventuele integratie met andere systemen.

UX Design

Een gebruikersvriendelijk en bruikbaar platform, app of website valt of staat met een heldere user-interface