Toegankelijkheid, sluit niemand uit!

Waarom je toegankelijkheid vergroten?

 • Klaar voor de toekomst
 • Vergroot je doelgroep
 • Beter vindbaar door zoekmachines
 • Gebruikersvriendelijker product
 • Maatschappelijk betrokkenen

In de openbare ruimte vinden we het normaal dat deze voor iedereen toegankelijk is. Op het web is het lang niet altijd vanzelf sprekend dat elke website of applicatie toegankelijk is. Dit terwijl toch 25% van Nederland in meer of mindere mate een beperking heeft. Het is dus een grote doelgroep die je potentieel mist als je niks aan de toegankelijkheid van je online product doet.

25% van Nederland heeft in meer of minderen mate een beperking
 data-eio=

Voor wie is het belangrijk?

Toegankelijkheid is zeer belangrijk voor mensen met een beperking. Deze groep is groter dan je in eerste instantie zou denken. Hij omvat niet alleen mensen met een visuele of auditieve beperking, maar ook bijvoorbeeld een groot deel van de ouderen. Het is goed om daarbij te bedenken dat niet alleen mensen met een beperking baat hebben bij een toegankelijke wereld.

Wie zijn verplicht om aan de WCAG 2.1 richtlijnen te voldoen?

Of je verplicht bent om aan de WCAG 2.1 richtlijnen te voldoen is afhankelijk van in welke branche je werkzaam bent. Hiernaast zie je een overzicht van wie verplicht is om aan de richtlijnen te voldoen en wie niet.

Als je niet verplicht bent om aan de richtlijnen te voldoen zijn er toch nog genoeg redenen om wel toegankelijk te zijn. Zo zorg je er voor dat je je doelgroep vergroot. 25% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. Ook zorgt een toegankelijke website of software voor een betere algehele gebruikersvriendelijkheid. Ook als je nu niet verplicht bent om te voldoen kan het goed zijn dat dat in de toekomst wel moet. Het is dan goed als je al klaar bent voor de toekomst.

WEL verplicht voor

 • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties
 • Publiekrechtelijke instellingen
 • Samenwerkingsverbanden hiervan

NIET verplicht voor

 • NGO´s, zolang zij geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties
 • Geprivatiseerde of private sectoren als vervoer, gas, water en post
 • De gezondheidszorg
 • Kinderdagverblijven, crèches en scholen, behalve als het gaat om essentiële administratieve onlinefuncties (bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanmelden van een leerling).

Meer informatie hier te vinden

 data-eio=
Hybride werken door veilig samenwerken, onafhankelijk van tijd en locatie. Wij regelen dit graag voor je.
Marcel E.
Manager ICT Services

Toegankelijke platforms en portals

Wij ontwikkelen online platformen waarmee je jouw business laat groeien. We vertalen complexe vraagstukken naar gebruikersvriendelijke en schaalbare online oplossingen.

Apps

Android, iOS of PWA wij ontwikkelen apps voor alle platformen en weten de weg binnen de verschillende App Stores.

Websites

Wij ontwikkelen gebruikersvriendelijke, professionele en technisch uitstekende websites met CMS en eventuele integratie met andere systemen.

UX Design

Een gebruikersvriendelijk en bruikbaar platform, app of website valt of staat met een heldere user-interface