Bijdragen aan een sterke en ondernemende regio

Op 18 september jl. droeg Jan Versteegh, voorzitter van VNO-NCW Rijnland, de voorzittershamer over aan onze directeur Martijn van Pelt. Daar zijn we best een beetje trots op want zo’n functie komt een hoop bij kijken en zal de nodige tijd kosten. We vroegen Martijn naar zijn motivatie voor deze functie, maar ook naar zijn plannen.


Foto: John Brussel Fotografie / Leiden Intobusiness

Hoe ben je bij VNO-NCW Rijnland betrokken geraakt?

“Iets meer dan 2 jaar geleden werd ik gevraagd om deel te nemen in het bestuur van VNO-NCW Rijnland. Dat leek me leuk, op die manier kun je iets doen voor andere ondernemers en leer je bovendien ook weer een hoop mensen kennen. Bovendien vond ik het interessant om mee te krijgen wat er zoal speelde in de regio.”

Waarom ben jij gekozen tot voorzitter?

“In eerste instantie heb ik ook gewoon geholpen bij de zoektocht naar een goede voorzitter. Er was een prima longlist, maar mij werd toen gevraagd of ik er ook niet op wilde. In eerste instantie heb ik daar vriendelijk voor bedankt, maar heb er na enig aandringen toch nog over nagedacht en ben het gesprek aangegaan. Nadat ik goed inzicht kreeg in wat van mij verwacht werd en ik zelf ook had aangegeven wat ik verwacht qua ondersteuning, heb ik besloten om volmondig “ja” te zeggen. Bij VNO-NCW vond men dat mijn profiel bijzonder goed past, dat is natuurlijk altijd leuk om te horen, bovendien geeft het vertrouwen.”

Waarom wilde je dit gaan doen, je hebt het toch al druk zat?

“Ja dat is waar, maar het geeft ook ontzettend veel energie om je bezig te houden met iets dat van waarde is voor je omgeving. De een doet dat door jeugdtrainer te worden op de sportclub, ik kies hiervoor. Een betekenisvolle bijdrage leveren aan mijn omgeving, dat spreekt me aan. Ik doe dat op deze manier. Bovendien denk ik dat ik nog het nodige kan leren van de mensen waar ik mee aan tafel kom en levert me ook weer een hoop nuttige contacten op. Een prima balans denk ik.”

Waar ga je als eerste mee aan de slag in de regio?

“Er liggen meerdere uitdagingen, maar op de eerste plaats wil ik de goede samenwerking met de regionale koepels continueren en waar mogelijk verdiepen. Dat is van belang voor een goede afstemming in de regionale belangenbehartiging. Daarnaast wil ik graag het VNO-NCW Rijnland netwerk activeren, een waardevol netwerk dat van waarde kan zijn voor ondernemers met ambitie, die groeien en graag geïnspireerd willen worden door succesvolle ondernemers uit de regio.”

Welk dossier is nu actueel als het gaat om belangenbehartiging?

“Dat verschilt per regio. Op hoofdlijnen is bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven en de arbeidsmarkt altijd actueel. In de Leidse regio staat de regionale bedrijventerreinenstrategie momenteel centraal. In een stedelijk gebied waar de ruimte schaars is kun je op je klompen aanvoelen dat er spanningen ontstaan door verschillende belangen. Zeker als je weet dat de gemeentes een opgave hebben op het gebied van woningbouw en de lokale politiek soms anders in de wedstrijd zit dan eerdere colleges. Dan komt de boel onder druk te staan en is regionale afstemming van groot belang. Ik heb wel vertrouwen in de goede contacten die er nu zijn, maar ben nog niet gerust op de uitkomst.”

Over Martijn van Pelt:

Martijn van Pelt (42) studeerde informatica en begon al tijdens zijn studie in de periode 1995-2002 met ondernemen. Samen met studiegenoten ging hij aan de slag in de ICT-dienstverlening. Interpulse is het tweede bedrijf dat hij tijdens zijn studie in Leiden startte en het is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk gerenommeerde onderneming. Naast de dagelijkse leiding van zijn bedrijf is Van Pelt altijd bestuurlijk actief geweest, waaronder in ondernemersvereniging BV Leiden en als voorzitter van Starterswedstijd LEF. Op dit moment is Van Pelt bestuurslid van VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland. Ook is hij coach van startende (student)ondernemers en zit hij in de organisatie van de regionale Ondernemersdag071.

Recent nieuwsbericht op de website van Unity.NU, de regionale omroep: https://www.unity.nu/Artikelen/regio/martijn-van-pelt-nieuwe-voorzitter-vno-ncw-rijnland


    Meer weten?

    Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.