Een betere gebruikerservaring? Investeer in UX design

Als we het over UX design hebben waar hebben we het dan precies over? UX staat voor User eXperience, oftewel gebruikerservaring. Hoe ervaart de gebruiker het product. Dit gaat veel verder dan puur design-elementen als kleurgebruik, lettertype gebruik etc., het gaat hier om de totale beleving. We hebben het dan over zaken als welke functies bied je aan, waar staan deze binnen een applicatie en hoe verloopt de interactie met de gebruiker.


Hoe ziet een UX proces eruit?

Als je de gebruikerservaring van jouw software wilt verbeteren, moet je in kaart brengen wat de gebruikers met jouw software willen gaan doen. Het begin van het proces staat daarom ook geheel in het teken van welke problemen we gaan oplossen met het product. Zodra er een duidelijke en gevalideerde probleemstelling is, kan het UX team de juiste oplossingsrichting bepalen. Dit gaat door middel van brainstormsessies met alle betrokken partijen. De ideeën worden vervolgens omgezet in prototypen.

Prototyping
Prototypen kunnen uitgewerkte ontwerpen zijn of schematische wireframes (soort bouwtekeningen van de interface). Vervolgens is het zaak om dit te ontwikkelen. Zodra er een werkend prototype is kan deze getest worden door de gebruikers. De feedback is vervolgens input voor een volgende iteratie. Het is belangrijk om te kijken of de ideeën die je hebt uitgewerkt, ook werken in de praktijk. Het is juist daarom van belang om je prototypen in de ontwerpfase of in een vroeg stadium van de ontwikkeling te testen met gebruikers van het product. Dit kan eventueel weer nieuwe input leveren voor doorontwikkeling van het product.

5 redenen waarom je moet investeren in UX design

Wat levert het op?

If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design.

Wat levert meer tijd investeren in de gebruikerservaring van het product op? Een vijftal reden om te investeren in UX design:

 1. User-centered
  Bij een goed UX proces staat de gebruiker centraal. Door middel van research wordt er eerst gekeken wat de behoeftes van een gebruiker zijn. Doordat de gebruiker centraal staat, zal deze zich ook herkennen in de oplossingen binnen de software. Dit levert een user-centered product op.

 2. Efficiëntie
  Door een goed doorlopen UX proces voorkom je dat je functionaliteiten bouwt die geen waarde heeft voor de gebruiker (user centered design).
  Er wordt vooraf een prototype gemaakt, waardoor je in een vroeg stadium ziet wat er precies ontwikkeld moet gaan worden. Dit zorgt er voor dat alle betrokkenen (van ontwikkelteam tot opdrachtgevers) weten wat er gemaakt gaat worden. Door dit gedeelde inzicht zijn er minder misverstanden tijdens de ontwikkelfase, wat het ontwikkelproces een stuk efficiënter maakt (minder overhead).

 3. Tevreden gebruikers
  Doordat de gebruiker centraal staat in het proces zal dit resulteren in een gebruikersvriendelijker product. Hierdoor zullen de gebruikers met meer plezier met het product werken. Een tevreden gebruiker zorgt ervoor dat ze niet de behoefte hebben om verder te kijken naar een ander product.

 4. Vertrouwen
  Een product dat ontwikkeld is met oog op een goede gebruikersbeleving ziet er verzorgt en professioneel uit. Dit zorgt ervoor dat het vertrouwen in het product groter zal zijn.

 5. Betrokkenheid
  Binnen een UX proces worden: de eindgebruikers, de klant en het ontwikkelteam betrokken. Door al deze groepen te betrekken in het proces wordt het product niet alleen beter, maar zullen alle partijen zich ook meer verbonden voelen met het eindresultaat. De daadwerkelijke gebruikers van het product zullen dan als ambassadeurs van het product functioneren binnen hun organisatie.


  Meer weten?

  Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.