Vinger aan de pols met de Quick Scan voor jouw SaaS oplossing

De strijd tussen hackers enerzijds en legitieme mensen en organisaties anderszijds is als een wapenwedloop. Regelmatig worden er nieuwe beveiligingslekken in software gevonden en al even vaak worden er maatregelen genomen om hackers te weren. Zaken als SQL injection, zero-days en phishing enerzijds en strict transport security, two-factor authentication, encryption-at-rest anderszijds, etcetera. Het is lastig om bij te blijven in deze race, waar de stand van zaken van maand tot maand of zelfs van dag tot dag kan veranderen.

Interpulse heeft een Quick Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen in deze strijd.
De focus is primair gericht op de buitenkant van informatiesystemen: websites, maar ook de achterliggende software, databases en infastructuur komen aan bod. In de scan wordt een informatiesysteem doorgelicht op gebruikte protocollen, web-headers, software-bibliotheken, authenticatie, auditing, omgaan met persoonsgegevens en andere aspecten. De bevindingen worden samengevat in een handzaam rapport waarin snel te zien is waar de pijnpunten zitten, zoals bijvoorbeeld ontbrekende headers, verouderde software-bibliotheken of zwakke authenticatie.

Gewapend met zo’n rapport kunnen bedrijven zelf beslissen welke maatregelen te nemen om de meest prangende, of nog beter alle, potentiële lekken te dichten.

De scan kan op aanvraag worden gedaan, maar veel klanten van Interpulse laten scan periodiek uitvoeren, om te zorgen dat ze niet achterop raken in de wapenwedloop. Immers risico is kans maal effect en de gevolgen van een datalek kunnen ingrijpend zijn.

 


    Meer weten?

    Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.